ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА LoRaWAN В BMS ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Системата е изградена от следните интегрални слоеве:

Мрежов слой

Мрежовият слой се състои от LoRaWAN шлюз(Gateway) Multitech, който има вграден Node-red, позволяващ интерпретиране и промяна на входящите данни, и подаването им към съществуващи клиентски апликации, API или Cloud. Изходните данни могат да се подават чрез Ethernet, GSM, серийна или GPIO базирана връзка за данни.

Слой на възлите

Възлите представляват полевите контролери / сензори, инсталирани в технологичните обекти, осигуряващи събирането и първичната обработка на данните от проведените физически измервания и тяхното трансфериране до централния сървър през мрежовите шлюзове и обратно.

LoRaWAN SMART PILOT WIRE
Отдалечен контрол на бойлери, дистанционно включване/изключване на ел.устройства, осветление, помпи, клапани, отопление и т.н.

Два режима на работа:

  1. Мониторинг и контрол на електрически нагреватели

-6 режима на програмируемо отопление:

– Eкo: задаване на температура и следене на 4 ° под презададената температура на нагревателя

– Анти замръзване: поддържане на стайна температура от + 5 ° C

– Стоп: няма отопление

– Комфорт 1: задаване на температура и следене на 1 ° под презададената температура на нагревателя

– Комфорт 2: задаване на температура и следене на 2 ° под презададената температура на нагревателя

2. Превключващо реле за наблюдение и контрол на устройства, свързани към него (улично осветление, жилищни лампи, помпи, вентилатори, клапани, двигатели, генератори, и т.н.

LoRaWAN SMART PLUG

Мониторинг, контрол (on/off) и рапортуване на състоянията на включените електрически уреди и на качеството на тока.

-Включване / изключване на уредите – локално и дистанционно управление.

-Дистанционно задаване на график на включване / изключване на уредите.

-Докладване на кривата на натоварване и статистика на използването  – мощност / консумация на енергия на свързаните устройства.

-Наблюдение и отчитане на напрежението и честотата на електрическата линия.

 

LoRaWAN TEMPERATURE-HUMIDITY-LUX SENSOR
Измерване на температура, влажност и осветеност.

-Вграден мини соларен панел, осигуряващ захранване при мин. 200 lux.

-Вградена допълнителна батерия 3,6V / 1100mAh lithium с автономност до 3 месеца.

-Прецизност за температура:

-< +/-0.5 from 0° to +65°C

-< +/-1 from -30°C to 0°C and from +65°C to +90°C

-< +/-2 below -30°C and above +90°C

-Диапазон: -40 / +120°C

-Прецизност за влажност:

-< +/- 3 from 20%rH to 80%rH

-< +/- 5 below 20%rH and above 80%rH

-Осветеност: в проценти

 

LoRaWAN REMOTE TEMPERATURE SENSOR
Измерване на температура при вътрешни или външни приложения – HVAC, Cold chain, индустриални процеси (машини, тръбопроводи), дейта центрове/сървърни помещения

-Периодично измерване или при пре-зададено ниво

-Вградена батерия с автономност до 12 години.

-IP55

-Диапазон: – 40°C до +90°C

-Прецизност: +/- 1°C

 

 

LoRaWAN PULSE SENS’O
Дистанционно отчитане на импулсни измервателни уреди: водомери, електромери, газ

-Три импулсни входа (три устройства)

-Вградена батерия с автономност до 12 години.

-Варианти IP55, IP68 и в комбинация с AteX Zone II

-Оперативен диапазон: – 20°C до +50°C

 

LoRaWAN PRESS’O
Дистанционно отчитане на 0-10V, 4-20mA аналогови сензори, който следят, управляват и радиопредават ниво и налягане на течности (вода, масло, газ)

-Управление на водните ресурси – наблюдение и измерване ниво на водата (водна кула, резервоар за вода, отпадни води.

-Управление на сгради – мониторинг и измерване на течности (подземен петролен резервоар, надземен резервоар за петрол, резервоар за газ)

-Вградена батерия с автономност до 5 години.

-Възможност за външно захранване.

-IP55 (опция IP68)

-Оперативен диапазон: – 20°C до +50°C

 

LoRaWAN INTENS’O
Индуктивно измерване на тока – ескалатори, елеватори, помпи, машини и т.н.

-Кофигурируемо интервално мерене.

-ON/OFF и 7 конфигурируеми нова за аларма (дефолт 1.5A)

-Дистанционно преконфигуриране.

-Вградена батерия с автономност до 12 години.

-Варианти IP65

-Оперативен диапазон: – 20°C до +50°C

 

LoRaWAN IN’O SENSOR
Статус и контрол на електрическо оборудване – MUC датчици, помпи, вентилатори, вентили, нагреватели, охладители, двигатели, генератори, осветление, врати и т.н.

-10 цифрови (бинарни) входа.

-4 оптично изолирани актюаторни изхода

-Дистанционно преконфигуриране.

-Вградена батерия с автономност до 12 години.

-Варианти IP55, IP65

-Оперативен диапазон: – 20°C до +50°C

 

LoRaWAN MODBUS RS485 BRIDGE
Събира данни от всяко съществуващо оборудване на ModBus RTU и свързва устройства в обществена или частна мрежа на LoRaWAN. Мостът има способността да променя поведението на ModBus
устройството, като пише в регистрите му.

-Управление на всички променливи (четене и писане) на ModBus (или JBus) RTU slave оборудване.

-Двужична RS-485 връзка

-Дистанционно преконфигуриране, 8 профила.

-Вградена батерия с автономност до 10 години.

-Възможност за външно захранване.

-IP65

-Оперативен диапазон: – 20°C до +50°C