ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА LoRaWAN В BMS ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Системата е изградена от следните интегрални слоеве: Мрежов слой Мрежовият слой се състои от LoRaWAN шлюз(Gateway) Multitech, който има вграден Node-red, позволяващ интерпретиране и промяна на входящите данни, и подаването им към съществуващи клиентски апликации, API или Cloud. Изходните данни могат да се подават чрез Ethernet, GSM, серийна или GPIO базирана връзка за данни. Слой на възлите Възлите представляват полевите контролери / сензори, инсталирани в технологичните обекти, осигуряващи...
More

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО В ТРЪБОПРОВОД ЧРЕЗ LORAWAN

Дейта Оптикс Болкънс проектира и внедри система за наблюдение на налягането в тръбопровод за отпадни води в отдалечено местоположение, където не може да се разчита на 3G/LTE сигнал и е трудно и скъпо за окабеляване, тъй като дължината на тръбата е около 6 километра, в пресечена местност. По задание на клиента, трябваше да се осигур и безжична трансмисия на съществуващи жични аналогови датчици 4-20ма, и сигналът да се вкара в съществуващ контролер Siemens S7/300, като се преобразува до ра...
More